معنی و ترجمه کلمه half area به فارسی half area یعنی چه

half area


علوم نظامى : محل توقف سربازان در حين حرکت براى تجديد سازمان يا گرفتن مهمات يا استراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها