معنی و ترجمه کلمه half long به فارسی half long یعنی چه

half long


(درجمله )حد فاصل بين جمله طويل وجمله کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها