معنی و ترجمه کلمه half mad به فارسی half mad یعنی چه

half mad


اندکى ديوانه ،خل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها