معنی و ترجمه کلمه half pay به فارسی half pay یعنی چه

half pay


حق انتظار خدمت ،حقوق ناتمام
علوم نظامى : حق مستمرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها