معنی و ترجمه کلمه half residence time به فارسی half residence time یعنی چه

half residence time


علوم نظامى : نيمه عمر پايدارى عناصر ريزش اتمى يا راديواکتيو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها