معنی و ترجمه کلمه half timber به فارسی half timber یعنی چه

half timber


(د.ن ).الوار کوتاه ،ساخته شده از الوار کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها