معنی و ترجمه کلمه half tone screen به فارسی half tone screen یعنی چه

half tone screen


علوم نظامى : صفحه سايه روشن زدن در عکاسى پرده سايه روشن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها