معنی و ترجمه کلمه half-bound به فارسی half-bound یعنی چه

half-bound


درپشت وگوشه هاچرمى ودردوطرف پارچه اى ،چرمى پارچه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها