معنی و ترجمه کلمه half-cell potential به فارسی half-cell potential یعنی چه

half-cell potential


شيمى : پتانسيل نيم سلول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها