معنی و ترجمه کلمه half-length illusion به فارسی half-length illusion یعنی چه

half-length illusion


روانشناسى : خطاى ادراکى ميانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها