معنی و ترجمه کلمه halogeton به فارسی halogeton یعنی چه

halogeton


(گ.ش ).شعران ،علف قلياب ،قرينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها