معنی و ترجمه کلمه hamilton's equations of motion به فارسی hamilton's equations of motion یعنی چه

hamilton's equations of motion


معادلات هاميلتونى حرکت ،معادلات حرکت هاميلتونى
شيمى : معادلات بندادى حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها