معنی و ترجمه کلمه hammer blow به فارسی hammer blow یعنی چه

hammer blow


ضربت قوچ( ئيدروليک)
علوم مهندسى : ضربه قوچ
معمارى : ضربت قوچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها