معنی و ترجمه کلمه hammer-cloth به فارسی hammer-cloth یعنی چه

hammer-cloth


ديزپرده( ديزدرترکى زانوراگويند)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها