معنی و ترجمه کلمه hammer-harden به فارسی hammer-harden یعنی چه

hammer-harden


چکشى کردن ،باچکش سخت کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها