معنی و ترجمه کلمه hammer-headed به فارسی hammer-headed یعنی چه

hammer-headed


داراى سرى مانندسرچکش ،کودن ،کله خشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها