معنی و ترجمه کلمه hand augger به فارسی hand augger یعنی چه

hand augger


معمارى : مته دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها