معنی و ترجمه کلمه hand brake به فارسی hand brake یعنی چه

hand brake


علوم مهندسى : ترمز دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها