معنی و ترجمه کلمه hand cable winch به فارسی hand cable winch یعنی چه

hand cable winch


علوم مهندسى : جراثقال دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها