معنی و ترجمه کلمه hand forming به فارسی hand forming یعنی چه

hand forming


علوم هوايى : شکل دادن فلزات تورق پذير با ابزارهاى دستى و بلوکهاى دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها