معنی و ترجمه کلمه hand glass به فارسی hand glass یعنی چه

hand glass


ايينه ،کوچک دسته دار،ذره بين ،ساعت شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها