معنی و ترجمه کلمه hand glider به فارسی hand glider یعنی چه

hand glider


ورزش : هواپيماى بى موتور کوچک که خلبان از ان اويزان مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها