معنی و ترجمه کلمه hand lead به فارسی hand lead یعنی چه

hand lead


بولت ،عمق ياب دستى
علوم نظامى : بولت
علوم دريايى : ژرفاياب دستى ،بولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها