معنی و ترجمه کلمه hand made به فارسی hand made یعنی چه

hand made


دستى
معمارى : دست ساز
بازرگانى : ساخته دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها