معنی و ترجمه کلمه hand molding shop به فارسی hand molding shop یعنی چه

hand molding shop


علوم مهندسى : قالبريزى دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها