معنی و ترجمه کلمه hand off به فارسی hand off یعنی چه

hand off


کنار زدن حريف بوسيله توپدار( فوتبال امريکايى)،کنار زدن حريف بوسيله توپدار( رگبى)،(در فوتبال )رد کردن توپ
ورزش : کنار زدن حريف بوسيله توپدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها