معنی و ترجمه کلمه hand on به فارسی hand on یعنی چه

hand on


تسليم کردن ،پى درپى وبتواتر چيزى را رساندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها