معنی و ترجمه کلمه hand over به فارسی hand over یعنی چه

hand over


به قبض دادن ،تسليم کردن ،تحويل دادن
قانون ـ فقه : تفويض کردن
بازرگانى : فرستادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها