معنی و ترجمه کلمه hand placed rock (am) به فارسی hand placed rock (am) یعنی چه

hand placed rock (am)


معمارى : سنگفرش فکافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها