معنی و ترجمه کلمه hand rail به فارسی hand rail یعنی چه

hand rail


دستگيره نرده ،جانپناه ،دست انداز،نرده
عمران : جان پناه
معمارى : دست انداز نرده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها