معنی و ترجمه کلمه hand reamer به فارسی hand reamer یعنی چه

hand reamer


علوم مهندسى : کوبه دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها