معنی و ترجمه کلمه hand screw press به فارسی hand screw press یعنی چه

hand screw press


علوم مهندسى : پرس پيحى دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها