معنی و ترجمه کلمه hand selector switch به فارسی hand selector switch یعنی چه

hand selector switch


علوم مهندسى : سوئيچ سلکتور دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها