معنی و ترجمه کلمه hand to hand به فارسی hand to hand یعنی چه

hand to hand


دسته و پنجه نرم کردن ،نزديک ،دست بدست يکديگر،مجاور،دردسترس ،دست به يقه
علوم نظامى : رزم نزديک رزم تن به تن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها