معنی و ترجمه کلمه hand traverse به فارسی hand traverse یعنی چه

hand traverse


ورزش : تراورس با دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها