معنی و ترجمه کلمه hand-gallop به فارسی hand-gallop یعنی چه

hand-gallop


چارنعل سبک ،تاخت ملايم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها