معنی و ترجمه کلمه hand-inhand poition به فارسی hand-inhand poition یعنی چه

hand-inhand poition


ورزش : رقص در حالتى که بدن هر دو رقصنده به يک سمت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها