معنی و ترجمه کلمه hand-knitted به فارسی hand-knitted یعنی چه

hand-knitted


دست بافت ،دست باف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها