معنی و ترجمه کلمه hand-loom به فارسی hand-loom یعنی چه

hand-loom


دستگاه بافندگى دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها