معنی و ترجمه کلمه hand-picked به فارسی hand-picked یعنی چه

hand-picked


دست چين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها