معنی و ترجمه کلمه hand-set به فارسی hand-set یعنی چه

hand-set


علوم مهندسى : قلاب گوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها