معنی و ترجمه کلمه handful به فارسی handful یعنی چه

handful


يک مشت پر،تنى چند،مشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها