معنی و ترجمه کلمه handicapped with a family به فارسی handicapped with a family یعنی چه

handicapped with a family


پابست عيال ،گرفتارخانواده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها