معنی و ترجمه کلمه handicapped به فارسی handicapped یعنی چه

handicapped


روانشناسى : معلول
ورزش : ناتوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها