معنی و ترجمه کلمه handie talkie به فارسی handie talkie یعنی چه

handie talkie


راديوى کوچک دستى ترانزيستورى
علوم نظامى : فرستنده دستى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها