معنی و ترجمه کلمه handle escutcheon به فارسی handle escutcheon یعنی چه

handle escutcheon


روقفلى فرمان
علوم مهندسى : روقفلى دسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها