معنی و ترجمه کلمه handling equipment به فارسی handling equipment یعنی چه

handling equipment


علوم مهندسى : تجهيزات بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها