معنی و ترجمه کلمه handling of goods به فارسی handling of goods یعنی چه

handling of goods


بازرگانى : جابجايى امتعه ،جابجايى کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها