معنی و ترجمه کلمه handrail bracket به فارسی handrail bracket یعنی چه

handrail bracket


علوم مهندسى : پايه نرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها