معنی و ترجمه کلمه hands down به فارسی hands down یعنی چه

hands down


(د.گ ).بدون کوشش ،بسهولت ،بدون احتياط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها